top of page

היררכיה

מה דעתכם על היררכיה?

היום נהיה נורא אופנתי להתנגד להיררכיה ולראות בה שורש כל הרע. ואפשר להביןמאיפה הגיעו התחושות הקשות והמתנגדות. לאורך ההיסטוריה, וגם כיום, קמו עריציםמרושעים רבים שהתעללו בנתיניהם מכוח ההיררכיה.

אך האם עריץ מרושע הוא פניו היחידות של ההיררכיה?


ברצף הפרשות וישב-מקץ-ויגש מסופר לנו סיפורו של יוסף.

איך הגיע מלהיות בן תפנוקים לאביו לעבד אצל איש מצרי, ואיך נפל משם לבור הכלאל 12 שנים, עד שביום אחד עלה לגדולה עד תפקיד המשנה למלך.

ממש טלטלה: מלמעלה למטה, עד הכי למטה ומשם הכי למעלה.

בסיפור של יוסף אני רואה תשובה לשאלה האם עריץ מרושע הוא פניו היחידות שלההיררכיה.

אך עוד לפני שאגיע לסיפורו,

אם נסתכל על חיינו היומיומיים נגלה שכל בחירה שאנחנו עושים היא בחירההיררכית.

בחירת בן זוג לחיים היא בחירה היררכית. הטעם שלנו בבגדים, במוסיקה, ובחירתחברים - היא בחירה היררכית.

וגם אם אני יוצרת משהו, כותבת מאמר או מקימה תערוכה, אני בוחרת מתוך היצעהמילים והיצירות - אני בוחרת בחירה היררכית.

אז אי אפשר בעצם להסתדר בלי היררכיה.

היררכיה הוא כלי, הבעיה היא לא עם הכלי אלא עם מי שמנצלים את הכלי לרעה.סיפורו של יוסף מתחיל על רגל שמאל כשהוא מספר לאחיו את חלום האלומות. בחלומו, כולם קוצרים ומאלימים אלומות בשדה, וכל האלומות של אחיו מסתובבותלאלומתו של יוסף ומשתחווים לו. איזה חלום מעצבן, אה? ובאמת, האחים - כולםגדולים מיוסף בשנים כזכור - מתקוממים ומתריסים: המלוך תמלוך עלינו, המשולתמשול בנו? ומאז בכל הדורות אנחנו קוראים את הפרשה ומצקצקים - נו יוסף, באמת. למה להתסיס ולעצבן. תראה מה עשית להם. תראה מה קרה לך. אולי הגזמת? אולימגיע לך?

בני בעלי היקר והחכם הביא לי פרשנות שעוד לא שמעתי.

הלא יוסף משוטט בשכם ושפתיו מדובבות ״את אחי אנכי מבקש״. הוא לא ביקשלהתנשא, והוא לא רצה להפוך את אחיו לצוות עבדים העומדים לשירותו.

הוא רצה להבהיר להם משהו אחר לגמרי.

הוא רצה לומר להם - אתם לא כמו ישמעאל ועשיו שגורשו משושלת אברהם יצחקויעקב. אתם - כל אחד מכם - אלומות! שייכים לאותו שדה, ומביאים את אותה ברכה. אלא מה? כדי שנוכל לפעול כגוף אחד, יש אלומה אחת שמנווטת ומסנכרת את כלהכוחות שלכם, אלומה שמכירה את תפקידו המיוחד וכוחותיו הייחודיים של כל אחד, וזו היא האלומה שלי. בדיוק כמו שהתממש בפרשת מקץ בהמשך הסיפור.

למה הדבר דומה? למנצח בתזמורת של 200 כלי נגינה.

בלי המנצח לא תהיה מנגינה.

אך גם בלי אחד הכלים היא לא תהיה שלמה.

אף אחד מכל אנשי התזמורת לא יותר חשוב מהשני. כולם שווים מבחינת חשיבותם, אך שונים מהותית מבחינת תיפקודם.

ורק המנצח מכיר את השוני הזה ויודע איך לתאם בין כולם וליצור הרמוניה אחדותיתומופלאה.

ואם נחזור לעניין ההיררכיה החברתית, גם חברה היא יצירה אנושית אחדותיתומופלאה וגם היא צריכה מנצח שיסנכרן את התפקוד והכוחות של כל חבריה. וכדישאותו מנצח לא יתבלבל, ויחשוב שהוא יותר חשוב מכולם, או יחשוב שמותר לו לנצלאת כולם, הגיעו בדורות האחרונים למסקנה שטוב יהיה אם יקבל משוב מהעם עלמעשיו, ואם ידע שיש סיכוי שיתחלף מדי פעם.

זוהי הדמוקרטיה, שיטה שמנסה לשמור גם על השיוויון בין הכלים וגם על המנצח.


חז״ל מספרים לנו מדרש על היום השני לבריאת העולם. ביום הזה, נוצרת היררכיה ביןשני סוגי מים, מים עליונים ומים תחתונים. המים במדרש הם משל לשני כוחות שונים, כוח החומר וכוח הצורה.

החומר בפני עצמו הוא חסר משמעות עד שבא מישהו מבחוץ וכופה עליו את הצורה. כוח החיים של העץ כופה עליו את החלוקה הפנימים לתאי עיצה ושיפה, ואת החלוקההחיצונית לגזע ענפים ועלים. וכך הצורה של החומר ההיולי והמשמעות שלו נהיית״עץ״. בדומה לכך, כוח המחשבה של האדם לוקח את גזע העץ, מנסר, מדביק, משייףוצובע ונותן לו משמעות בשם ״כסא״.

יש כאן היררכיה שבו צד אחד, כוח ״הצורה״ כופה על הצד השני, כוח ״החומר״פעולות, (וזה נשמע לא נעים ואולי אפילו אלים…) אך זה נעשה למטרה טובה. כי אנחנורוצים בעולמנו עצים, ואנחנו ממש צריכים גם כסאות.


יהי רקיע בתוך המים


״וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים: יְהִי רָקִיעַ בְּתוֹךְ הַמָּיִם וִיהִי מַבְדִּיל בֵּין מַיִם לָמָיִם. וַיַּעַשׂ אֱלֹהִים אֶתהָרָקִיעַ וַיַּבְדֵּל בֵּין הַמַּיִם אֲשֶׁר מִתַּחַת לָרָקִיעַ וּבֵין הַמַּיִם אֲשֶׁר מֵעַל לָרָקִיעַ וַיְהִי כֵן. וַיִּקְרָאאֱלֹהִים לָרָקִיעַ שָׁמָיִם וַיְהִי עֶרֶב וַיְהִי בֹקֶר יוֹם שֵׁנִי.״ (בראשית א׳)

״אמרו במדרש: מים התחתונים נקראו מים בוכים, ולמה נקראו מים בוכים, כי בשעהשחלק הקב"ה את המים נתן אלו למעלה ואלו למטה.

התחילו מים התחתונים בוכים… אמר רבי אבא: בבכי נתפרשו המים התחתונים מןהעליונים, אמרו: ״אוי לנו שלא זכינו לעלות למעלה להיות קרובים ליוצרנו״ מה עשו? העיזו פניהם ובקעו תהומות ובקשו לעלות, עד שגער בהן הקב"ה… אמר להם הקב"ה: ״הואיל ולכבודי עשיתן כל כך, אין להן רשות למים העליונים לומר שירה עד שיטלורשות מכם״, שנאמר (תהלים צג) ״מקולות מים רבים אדירים משברי ים״, ומה הםאומרים? ״אדיר במרום ה'״.

ולא עוד אלא שעתידין אתם ליקרב על גבי המזבח במלח ונסוך המים.״ (רבינו בחיי עלויקרא ב׳ יג׳).

״רשות לומר שירה״ שמן על בד 120:100 ס״מ

Comments


bottom of page