top of page

אורובורוס

אורובורוס הוא דימוי מיתולוגי של נחש האוכל את עצמו.

נמצאו ייצוגים שלו בתרבויות רבות ומתקופת שונות, למשל בקבר תות אנח אמון, בכתבי יוון העתיקה, בספר כישוף מהמאה ה18 בגרמניה.

גם ביהדות יש התייחסות לנחש כזה, הוא נקרא לעיתים ״התנין הגדול״, ״לויתן נחש עקלתון״, ו״התנים הגדול הרובץ בתוך יאוריו אשר אמר: לי יאורי ואני עשיתני״. הוא נמשל לנחש שפיתה את חווה, לפרעה שמלך במצרים העתיקה, וליצר הרע.


אל הייצוג היהודי של האורובורוס נחשפתי דרך סדרת שיעורים מדהימה על תחילת ספר בראשית (ממליצה!! מאוד!!) שלימד הרב ניר מנוסי. מתוך הסדרה הזאת, ומתוך לימודי ״ שיטת ימימה״ הגיעה ההשראה לצייר את הציור הזה.


כמנהגי, כבר כתבתי טקסט מלווה לציור, אך בגלל שהנושא כל כך עמוק הרגשתי צורך להרחיב עוד בהסבר וגם לצרף כמה קלוזאפים. אשמח לקבל מכם משוב מה חשבתם ומה הרגשתם.


אז, נתחיל.

האדם שנברא מגוף ונשמה, חווה את חייו כשבתוכו שני כוחות נפש מנוגדים: האחד נובע מהגוף הכפוף לחוקי הטבע. השני נובע מהרוח שרוצה להתנשא מעל הטבע ולחזור למקורו הרוחני.

לויתן נחש עקלתון מסמל את כוחות הטבע הסוגרים עלינו כמו טבעת. מצד אחד חוקי הטבע תומכים בנו ומאפשרים לנו קיום ומצד שני הם חונקים אותנו, ומשכנעים אותנו בזמניותינו וכיליוננו.התורה מלמדת שהאלוקים מבקש מהאדם להתרומם אל הרוחני, תוך כדי נתינת מקום לחוקי הטבע. והדרך לעשות זאת היא על ידי יכולתו לאחד בין כוחות מנוגדים כדי למלא את רצון הבורא.


בספר בראשית הבורא הביע את רצונו שהאדם יפרה וירבה על ידי הקמת משפחה. במסגרת המשפחה, שני כוחות הפוכים, מהויות הפוכות - איש ואשה - חוברים יחד כדי ליצור את הדור הבא (כדי לכתוב על מהות גברית לעומת מהות נשית ולמה הם הפכים צריך לכתוב עוד המון מילים… אני אשתדל להרחיב על כך בפוסט בהמשך). בהסכמתם של האיש והאשה לחבור יחד כדי למלא את רצון הבורא, הם נותנים משקל וכח לצד הנישמתי והרוחני שבהם, ובכך מצליחים להתעלות ולהתנשא מעל כוחות הטבע הארציים.


בציור אורובורוס הנחש מסתתר בתוך בריכת מים בין אלפי מאובנים. המאובנים מסמלים עבורי את אבני הבוהו, החומר הראשוני שנוצר ברגע בריאת העולם. על אבנים אלו נאמר במדרש שהן ״מפולמות״, שקועים בעומק המים ומנפיקים מים. הנחש מקיף כטבעת גדולה את הבריכה. הבריכה מסמלת את התת מודע של האדם, שבו מסתתרים היצרים והרצונות הארציים, ומתוכו הם עולים כדחפים ורצונות אימפולסיביים ובלתי מבוררים. בשמיים מרחפים שני בלונים עליהם כתוב just married והם המסמלים עבורי את היכולת של האדם להתעלות מעל הארציות שבו, אך מתוך כך שהוא חי בתוך אותה ארציות.


כמו שכתב קהלת החכם באדם, הדרך להשתחרר מהחיבוק החונק של האורובורוס זה לאפשר לתודעה שלנו מוצא מחוקיו המגבילים, על ידי התחברות לבורא ומימוש רצונו.
אורובורוס.

שמן על בד

150:120 ס”מ תשפ״ג 2023

Comments


bottom of page